VÅRA MEDLEMMAR

Våra medlemmar verkar för en sund och ansvarstagande bransch för hjärtstartare. De ger rekommendationer enligt gällande rekommendationer, riktlinjer och standarder. Kontakta alltid någon av våra medlemmar när du ska köpa en hjärtstartare.
Våra medlemmar säljer hjärtstartare och utbildningar för hjärt-lungräddning.

ABATA
WWW.ABATA.SE

AHLSÉN FÖRETAGSUTBILDNINGAR SVERIGE AB
WWW.AHLSENUTBILDNING.SE

AKUTHJÄLPEN ÅRE AB
WWW.AKUTHJALPEN.SE

AKUTINSATS AB
WWW.AKUTINSATS.SE

ALL HANDS ON DECK
WWW.HLRSKANE.SE

ANTICIMEX AB
WWW.ANTICIMEX.COM

BRAND & SJUKVÅRDSAKADEMIN AB
WWW.BRASAK.SE

BRANDFAST SVERIGE AB
WWW.BRANDFAST.NU

BRANDMÄSTAREN K.B
WWW.BRANDMASTAREN.SE

CARE BY WOLLIN
WWW.CAREBYWOLLIN.SE

CHECKIT HEALTH CARE AB
WWW.HJART-LUNGRADDNING.SE

COREMED SIMONSEN & WEEL AB
WWW.COREMED.SE

CORRELERAT AB
WWW.CORRELERAT.SE

DAHL MEDICAL AB
WWW.DAHLMEDICAL.COM

DIN BRANDMAN SVERIGE AB
WWW.DINBRANDMAN.SE

ER SWEDEN AB
WWW.RAHMQVIST.SE

ETT HJÄRTSÄKERT SKARABORG
WWW.HJARTSAKERT-SKARABORG.SE

ETTSKYDD BRAND OCH SÄKERHET SVERIGE AB
WWW.ETTSKYDD.SE

FIRESAFE PROTECTION I SVERIGE AB
WWW.FIRESAFE.SE

FIRST AID SWEDEN AB
WWW.FIRSTAID.SE

FÖRSTA HJÄLPEN KONSULTEN I SVERIGE AB
WWW.FORSTAHJALPENKONSULTEN.SE

GÖTEBORGS BRANDSERVICE AB
WWW.GBGBRANDSERVICE.SE

HAPPYAID SWEDEN AB
WWW.HAPPYAID.COM

HEARTBEAT HLR
WWW.HEARTBEATHLR.SE

HEARTRUNNER SWEDEN AB
WWW.SMSLIVRADDARE.SE

HEARTSAVE SCANDINAVIA AB
WWW.HEARTSAVE.SE

HJÄRTGRUPPEN AB
WWW.HJARTGRUPPEN.SE

HJÄRT- LUNGFONDEN
WWW.HJART-LUNGFONDEN.SE

HLR DIREKT I SVERIGE AB
WWW.HLRDIREKT.SE

HLR EDUCATION ÖREBRO AB
WWW.HLREDUCATION.SE

HLR EXPERTEN I SVERIGE AB
WWW.HLR-EXPERTEN.SE

HLR-HJÄLPEN STOCKHOLM AB
WWW.BUTIK.HJARTSTARTARE-AED.SE

HLR-GIGANTEN
WWW.HJÄRTOCHLUNGRÄDDNING.SE

HLR-GRUPPEN
WWW.HLRGRUPPEN.SE

HLR-INSTRUKTÖREN INGELSTAD
WWW.HLR-INSTRUKTOREN.SE

HLR-JOUREN I ÖSTERGÖTLAND AB
WWW.HLR-JOUREN.SE

HLR KONSULTEN SVERIGE
WWW.HLR-KONSULTEN.SE

HLR PROFFSEN
WWW.HLRPROFFSEN.SE

HLR TEAMET
WWW.HLR-TEAMET.SE

HLRÄDDNING

WWW.HLRADDNING.SE

JS KONTROLL AB
WWW.JSKONTROLL.SE

J.S SJUKVÅRDSUTBILDNING AB
WWW.SJUKVARDSUTBILDNING.COM

KLINGGRUPPEN AB
WWW.KLINGGRUPPEN.COM

KRIS & HJÄRTA
WWW.KRIS-HJARTA.SE

LAERDAL MEDICAL
WWW.LAERDAL.COM

LIFE IN MIND AB
WWW.LIFEINMIND.SE

LIFEHELP SWEDEN AB
WWW.LIFEHELP.SE

LINDESHÖG MEDICAL & EDUCATION
WWW.LINMED.SE

LIVRUSTNING
WWW.LIVRUSTNING.SE

LIVTJÄNST SVERIGE AB
WWW.LIVTJANST.SE

MAXMEDIC
WWW.MAXMEDIC.SE

MEDIDYNE AB
WWW.MEDIDYNE.SE

MEDIGO AB
WWW.MEDIGO.SE

MEDISOL
WWW.HJARTSTARTARESHOP.SE

MIKAEL NDURE-SEGER

MILMED EDUCATION AB
WWW.MILMED.NU

MU BRANDKONSULT AB

 

OPERABILI PARTNER AB

PALM HLR SJUKVÅRDSUTBILDNINGAR AB
WWW.PALMHLR.SE

PETER BIHL
WWW.BIHL.NU

PHILIPS AB
WWW.PHILIPS.SE

REJÅS OF SWEDEN AB

WWW.REJAS.SE

RONI MEDICAL AB
WWW.RONIMEDICAL.SE

RÄDDA HJÄRTAT STOCKHOLM AB
WWW.RÄDDAHJÄRTAT.SE

SAFEAID AB
WWW.SAFEAID.SE

SAFE HEART MEDICAL AB
WWW.SAFEHEARTMEDICAL.COM

SAVE LIFE
WWW.SAVELIFE.SE

SJUKVÅRDSCIRKELN
WWW.SJUKVARDSCIRKELN.SE

SJUKVÅRDSUTBILDNING A. LINDH AB
WWW.SJUKVARDSUTBILDNING.SE

SWEDISH RESCUERS
WWW.SWEDISHRESCUERS.SE

SPEED AND MIND AB

SVENSKA FÖRSTA HJÄLPEN SFH
WWW.SVENSKAFORSTAHJALPEN.SE

SVENSKA HJÄRTAN AB
WWW.SVENSKAHJARTAN.SE

SVENSKA HLR RÅDET
WWW.HLR.NU

TECHMEDICO
WWW.TECHMEDICO.SE

TORÖDS UTBILDNINGAR AB
WWW.T-UTBILDNINGAR.SE

TREATMENT SWEDEN AB
WWW.TREATMENT.NU

UH LIVSVIKTIGT AB
WWW.UHLIVSVIKTIGT.SE

UTBILDNINGSSERVICE I HALMSTAD AB
WWW.FORSTAHJALPENUTBILDNING.COM

VAKSAMT AB
WWW.VAKSAMT.SE

VIAMEDICI AB
WWW.VIAMEDICI.SE

VINGMED AB
WWW.VINGMED.SE

VITRI MEDICAL AB
WWW.VITRI.SE

VÄNE MEDICAL AB

ÖREBRO HLR
WWW.OREBROHRL.SE

HLR DIREKT I SVERIGE AB                                          WWW.HLRDIREKT.SE