HANDHAVANDE AV HJÄRTSTARTARE

En hjärtstartare är mycket enkel att använda men vi rekommenderar starkt att gå en kurs i hjärt-lungräddning eller en kurs i första hjälpen, användning av hjärtstartare ingår i bägge kurserna.

LÄNKAR

Våra medlemmar
HLR-rådet (sätter riktlinjer för HLR och första hjälpen)

När du går en kurs lär du dig:

  • att göra kontroll av medvetande och andning
  • vad du ska tänka på vid larm till 112
  • hjärt-lungräddning av god kvarlitet
  • hur du använder en hjärtstartare och vad du gör om personen vaknar till liv

Du lär dig också hur du lägger en person i stabilt sidoläge och hur du hjälper någon som har satt i halsen.

Hjärt-lungräddning görs för att hålla igång cirkulationen på den drabbade, det gör inte att hjärtat börjar slå av sig själv igen. En strömstöt från en hjärtstartare kan starta om hjärtat. En strömstöt följs av hjärt-lungräddning i två minuter och så fortsätter man så till personen återfår andningen eller tills hjälp anländer från ambulans.

Här nedan har vi sammanfattar vi kortfattat innehåll och krav på utbildningar utanför sjukvården. För fullständig information hänvisar vi till Svenska HLR-rådet som tar fram de svenska behandlingsriktlinjerna och utbildningsprogrammen för hjärt-lungräddning i Sverige.

Det finns riktlinjer, koll att din utbildare är certifierad och följer riktlinjer från HLR-rådet.

VUXEN-HLR MED HJÄRTSTARTARE

Utbildningen riktar sig till lekmän på arbetsplatser, föreningar och privatpersoner.
Tidsåtgång: ca 2-2,5 timmar
Antal deltagare: Max 12 med instruktör, obegänsat vid filmbaserad utbildning, lokalstorlek och antal dockor avgör antalet.
Utrustning: varsin träningsdocka att träna på. Pappattrapp för hjärtstartare eller träningshjärtstartare.

HLR FÖR INSATSPERSONAL

Riktar sig främst till personal inom räddningstjänsten, polis, sjöräddaddningen mm men också väktare, personal i simhallar och inom flyget, personal med ansvar för hjärtstartare på arbetsplatser.

Förkunskaper: Inläst kursbok HLR och godkänd webbutbildning.
Tidsåtgång: 4 timmar
Antal deltagare: Max 6 personer
Utrustning: varsin träningsdocka att träna på, helkroppsdocka i realistisk storlek för scenarieträning. Träningshjärtstartare
Scenarieträning med fokus på teamträning.

FÖRSTA HJÄLPEN

Utbildningen riktar sig till lekmän i största allmänhet, anställda på företag, föreningar mm. I kursen första hjälpen ingår förutom hjärt-lungräddning även agerande vid olycka och akuta sjukdomstillstånd.
Alla deltagare tränar på varsin docka.
Tidsåtgång: 3-4 timmar
Antal deltagare: 12