VAD VI GÖR

BFHS verkar för en sund och ansvarstagande bransch för hjärtstartare vilket i förlängningen gör att fler överlever plötsligt hjärtstopp. Vi gör det genom att informera om rekommendationer, riktlinjer, råd och regelverk som omfattar hjärtstartare. Tex standarden Hjärtsäker zon, HLR-rådets riktlinjer för utbildning i hjärt-lungräddning men också kring gällande lagstiftning för hjärtstartare och marknadsföring. Vi riktar oss till såväl våra medlemmar som till den som söker information inför köp av hjärtstartare och vad man ska tänka på som innehavare av en hjärtstartare.

BFHS – Branschrådet för hjärtstartare i Sverige grundades hösten 2015 av företag och intresseorganisationer i branschen.

BFHS SKA GENOM SITT ARBETE VERKA FÖR:

  • ökad förståelse mellan myndigheter, brukare och forskningsmiljön.
  • säkerställa en god affärsmässig etik och moral inom branschen
  • verka för kvalitetssäkring och en ansvarstagande bransch för hjärtstartare och hjärt-lungräddning
  • att marknadsföringslagar och andra applicerbara lagar och regler efterföljs
  • att informera bransch och slutkunder om hjärtstartare
  • ….och ytterst för att fler ska överleva plötligt hjärtstopp.

VÅRA MEDLEMMAR

  • Informerar och ger råd om standarden Hjärtsäker zon.
  • Utbildar enligt riktlinjer från HLR-rådet.
  • Följer gällande lagar och regelverk för hjärtstartare.
  • Verkar för en sund och ansvarsfull bransch.