ATT KÖPA HJÄRTSTARTARE

Många tycker att det är svårt att veta vilken hjärtstartare de ska köpa, eller vem de ska köpa dem av. Ofta handlar det om tycker och smak både vad gäller hjärtstartare och leverantör men här nedan har vi ställt samman några punkter som kan vara bra att ha med sig vid köp av hjärtstartare. Tänk också på att vara kritisk till jämförelsesidor om hjärtstartare då dessa ofta är missvisande åt något håll. Läs mer om jämförelsesidor här.

Grundläggande krav på hjärtstartare som ställs i förordning av medicintekniska produkter. Bla:

 • Hjärtstartaren ska ha godkänt CE-certifikat
 • Hjärtstartaren ska följa gällande riktlinjer för hjärt-lungräddning
 • Den ska tala svenska och det ska finnas svensk bruksanvisning
 • Det måste finnas larmfunktion som talar om när batteriet behöver bytas ut.

Frågeställningar att ta ställning till vid köp av hjärtstartare:

 • Hjärtstartarens placering, ställer miljön krav på tex fukt- eller dammtålighet?
 • Hur mycket instruktioner vill du ha från hjärtstartaren? Räcker det att den talar om att du ska göra hjärt-lungräddning eller vill du ha instruktioner i hur du ska uföra dem? Vill du även ha en takt och kanske även en feedback som talar om hur väl du gör instruktionerna?
 • Vad blir det för långsiktig driftsekeonomi? Hur ofta behöver elektroder och batterier bytas?
 • Alla hjärtstartare ska larma när batteriet ska bytas, vill du även har larm för när elektroderna ska bytas? Vissa modeller skickar också e-post när det är dags att byta elektroder eller batteri.

ATT VÄLJA LEVERANTÖR

När du köper en hjärtstartare är det viktigt att du även efter köpet har ett bra stöd och support från din leverantör. Vi rekommenderar därför att du köper hjärtstartare av någon av våra medlemmar. Våra medlemmar förbinder sig att följa rekommendationer, riktlinjer och regelverk som berör hjärtstartare.
Om du väljer att köpa en hjärtstartare genom nätet är det bra om det finns någon information om vem som ligger bakom sidan, vilket företag eller vilka personer som ligger bakom.

Leverantören ska också kunna ge råd för placering, tillsyn, underhåll utbildning mm enligt riktlinjer och rekommendationer från Svenska HLR-rådet och Svenska standarden Hjärtsäker zon.

Leverantören ska också kunna ge råd för placering, tillsyn, underhåll utbildning mm enligt riktlinjer och rekommendationer från Svenska HLR-rådet och Svenska standarden Hjärtsäker zon.

En leverantör av hjärtstartare ska ha god produktkännedom om sin produkt och känna till och förstå innebörden av de reglerverk som reglerar tillhandahållandet av hjärstartare. Bland annat ska leverantören känna till vilka rutiner som ska följas i det fall det finns misstanke om att en hjärtstartare inte har fungerat som den ska. Eller om hjärtstartare skulle bli återkallade.

Det ställs höga krav på spårbarhet för medicinteknisk utrustning varför leverantörer i varje led enligt förordningen för medicintekniska produkter (MDR) är skyldig att föra register över sina levererade enheter så att varje enhet är spårbar. Detta innebär att varje leverantör är skyldig att veta vilket serienummer som är levererat till vilket kund.

 

Du hittar våra medlemmar här.

KÖPA BEGAGNADE HJÄRTSTARTARE?

Vi avråder att köpa hjärtstartare av privatperson. Eftersom det är medicinteknisk utrustning som ska uppfylla vissa krav och fungera vid en akutsituation.

Om du köper av en medlem i BFHS så vet du att hjärtstartaren:

 • är uppdaterad enligt gällande riktlinjer (detta kan du inte kontrollera som privatperson)
 • har nya elektroder
 • har nytt batteri
 • inte är stulen

Är du osäker på en hjärtstartares status, kan du alltid kontakta ett medlemsföretag för att kontrollera skick, eventuell garanti och ursprunglig ägare av hjärtstartaren.

Självklart avråder vi dig från att köpa stulen hjärtstartare, det är olagligt att köpa stulna varor och du vet aldrig vad hjärtstartaren har varit med om. Leverantörer av hjärtstartare är skyldiga enligt lag att föra register med serienummer/hjärtstartare för respektive kund.

Det är inte längre möjligt att sälja hjärtstartater på Blocket som privatperson, detta för att försvåra försäljning av stulna hjärtstartare.