HJÄRTSTARTARE I SYSTEM

Hjärtstartare på en hylla räddar inte liv men hjärtstartare i ett system där de är synligt placerade, skyltade, underhållna och registrerade i Sveriges hjärtstartartarregister ökar möjligheten att rädda liv. Nedan organisationer bidrar på olika sätt till att hjärtstartare ska rädda fler liv i Sverige.

SVERIGES HJÄRTSTARTARREGISTER

I Sverigs hjärtstartarregister kan man se var närmaste registrerade hjärtstartare finns så att det ska vara lätt att hitta en hjärtstartare vid ett plötsligt hjärtstopp. Hjärtstartarregistret används också av SOS Alarm och SMSLivräddare.Registrera din hjärtstartare direkt på www.hjartstartarregistret.se

SMS Livräddare

Sms-livräddare är ett system där frivilliga personer larmas via larmcentralen till ett plötsligt hjärtstopp för att påbörja hjärt-lungräddning och hämta hjärtstartare i väntan på att ambulans eller räddningstjänst anländer. Alla som är över 18 år och utbildade i hjärt-lungräddning kan anmäla sig som sms-livräddare. Systemet finns idag i Blekinge, Halland, Kronoberg, Stockholm, Sörmland, Västmanland, Västra Götaland och Östergötland.
Fler regioner i Sverige på väg att ansluta sig. För mer information om Sms-livräddare besök deras sida: www.smslivraddare.se

Svenska HLR-rådet

HLR-rådet tar fram nationella riktlinjer för såväl behandling av plötsligt hjärtstopp som utbildningsprogram för hjärt-lungräddning. För mer information om hjärt-lungräddning besök www.hlr.nu.

HJÄRT-LUNGFONDEN

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till forskning kring hjärt- kärl- och lungsjukdomar. Hjärt-Lungfonden är Sveriges största finansiär av forskning inom hjärta, kärl och lunga. Forskningsmedel från Hjärt-lungfonden har möjliggjort forskninge och utvecklingen bakom SMSlivräddare, Mobilräddarna och hjärtstartarregistret samt mycket av den forskning som HLR-rådet bedriver.
För mer information om hjärt-lungsjukdom, besök www.hjart-lungfonden.se