HJÄRTSTARTARFÖRSÄKRING UTAN SJÄLVRISK!

Våra medlemmar hade tidigt en önskan om att kunna erbjuda sina kunder en försäkring till hjärtstartare. Efter flera års arbete har vi lyckats skapa vår egna trygghetsförsäkring till hjärtstartare! Syftet med försäkringen är att göra fler hjärtstartare lättillgängliga dygnet runt och tack vare försäkringen kan ägaren utan oro placera hjärtstartaren där den verkligen behövs i trapphus, offentliga sammanhang och utomhus i larmskåp. Försäkringen täcker bland annat stöld, skadegörelse samt byte av elektroder och batteri när hjärtstartaren använts vid ett hjärtstopp. Kunden får alltså ersättning för reparationskostnaden eller ersättning för en ny hjärtstartare i händelse av sådan skada och det bästa av allt är att kunden inte ens behöver betala självrisk. Både importör och återförsäljare som är medlemmar i BFHS på den svenska marknaden kan teckna försäkringsavtalet.

Kontakta BFHS försäkringspartner ARCTIC om du vill veta mer om försäkringen på telefon 08-746 05 60 eller e-post kundtjanst@arctic.se. Mer information och fullständiga villkor finner du hos Arctic.

 

Medlem i BFHS får:

  • Nätverk och mötesplats
  • Utbildningar relevanta för branschen
  • Möjlighet att påverka branschen
  • Använda varumärket vid marknadsföring
  • Listas som ansvarstagande företag i BFHS medlemsregister

Som medlem i BFHS åtar man sig att:

  • Informera och ge råd om standarden Hjärtsäker zon
  • Utbilda enligt riktlinjer från HLR-rådet
  • Följa gällande lagar och regelverk för hjärtstartare
  • Verka för en sund och ansvarsfull bransch

 

VAD VI GÖR

Årsmöte
I samband med årsmöte anordnas en eftermiddagskonferens med information kring aktuella områden och workshops.

Höstmöte
BFHS har som mål att anordna ett höstmöte vartannat år för att samla branschen och diskutera aktuella frågor och driva utvecklingen framåt. Då HLR-rådet håller en kongress

Utbildningar
BFHS har för sina medlemmar anordnat webkurser i marknadsföring, GDPR och standarden Hjärtsäker zon.

Arbetsgrupper

Arbetsmiljöverket
Gruppen har tillsammans med HLR-rådet och Hjärt-Lungfonden lämnat in en skrivelse inför Arbetsmiljöverkets uppdatering av föreskriften Första hjälp och krisstöd, AFS 1999:7. Arbetsmiljöverket ska under 2020 påbörja uppdatering av sina föreskrifter. BFHS kommer att vara en av remissinstanserna för föreskriften Första hjälp och krisstöd.

Moral och etik
Gruppen för moral och etik kan i vissa fall träda in med hjälp av jurist när företag använder sig av vilseledande marknadsföring, bryter mot konkurrenslagstiftningen eller på annat sätt beter sig klandervärt. Etik och moralgruppen har tagit fram en sida om jämförelsesidor som belyser regelverket kring sådana.