ATT ÄGA HJÄRTSTARTARE

Genom att skaffa en hjärtstartare har du gjort en klok investering för att öka möjligheten att överleva ett plötsligt hjärtstopp.

Råd för bästa förutsättningar att rädda liv med er hjärtstartare:

 • hjärtstartaren ska vara tillgänglig, skyltad och underhållen
 • tillbehör såsom sax, rakhyvel och tork eller handduk ska finnas med
 • kunskap och träning i hur den används
 • registrerad i Sveriges hjärtstartarregister
 • regelbunden tillsyn

PLACERING

En hjärtstartare som är tillgänglig har störst chans att komma till användning.

 • Så tillgänglig som möjligt, helst 24/7
 • Gärna utomhus i uppvärmt skåp
 • Väl synlig och skyltad

Att placera hjärtstartaren i ett låst utrymme rekomenderas inte då det riskerar att dröja tiden till att den drabbade kan få en strömstöt.

70% av alla hjärtstopp sker i hemmiljö, därför är det klokt att införskaffa hjärtstartare till trappuppgången i flerbostadshus, central plats i raduhusområdet eller villagatan.

SKYLTNING

Skylta upp din hjärtstartare med en nödskylt som visar var hjärtstartaren finns. Använd också riktningspilar om så behövs.

Då det finns föreskrifter för hur och vilka skyltar som ska användas på arbetsplatser rekommenderar vi att ni går igenom föreskrifterna på Arbetsmijöverkets hemsida.

Nedan hittar du en guide för att skylta din hjärtstartare.

REGISTRERING

Registrera din hjärtstartare på Sveriges hjärtstartarregister. Registret används av SOS Alarm och SMS livräddare vid händelse av plötsligt hjärtstopp. Genom att registrera din hjärtstartare i registret gör du en god gärning. SMS Livräddare kan bli uppmanade att hämta din hjärtstartare till ett hjärtstopp. Besök SMS Livräddares sida för att se uppdaterad information om var systemet är aktiverat.

Registreringen är gratis och du får e-post två gånger om året för att påminna om att kontrollera din hjärtstartare.

TILLSYN

Även om underhållskravet är minimallt för hjärtstartare, behöver du som innehavare ha regelbunden tillsyn av din hjärtstartare. Hur ofta det behöver göras beror lite på vilken typ av plats hjärtstartaren är placerad på. Utse någon som ansvarig för den tillsynen.

Vid tillsynen kontrolleras att:

 • Hjärtstartaren är hel och på rätt plats
 • Statusindikator visar ok. Kan vara lampa, display eller dyl.
 • Elektroderförackning är obruten och att sista förbrukningsdatum inte passerats.
 • Tillbehör såsom sax, rakhyvel och något att torka med finns och är helt och rent.
 • Hjärtstartaren är väl skyltad
 • Registrerad i Sveriges hjärtstartarregister

HJÄRTSTARTARE I BOSTADSOMRÅDEN

Hjärtstartare i bostadsområden är alltid en klok investering. I Sverige drabbas uppskattningsvis 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp varje år, av dessa överlever bara ca 600.
70% av alla hjärtstopp inträffar i hemmet, där det idag sällan finns hjärtstartare. De flesta hjärtstartare finns idag på arbetsplatser och allmänna platser såsom köpcentrum, flygplatser mm.
läs mer

UNDERHÅLL AV HJÄRTSTARTARE

En hjärtstartare kräver minimalt med underhåll men det är mycket viktigt att sköta sin hjärtstartare enligt tillverkarens rekommendationer. Den vanligaste anledningen till att en hjärtstartare inte fungerar i en akut situation är bristande underhåll, precis som med andra batterier så fungerar heller inte gamla batterier på hjärtstartare. Elektroderna torkar med tiden och förlorar då sin förmåga att känna av hjärtrytmen och ge en strömstöt. Olika modeller har olika serviceintervall. Kontrollera med din leverantör och läs instruktionsboken.
Underhållet består i att byta batteri och elektroder när bäst-före-datum passerats eller när hjärtstartaren använts i skarpt. Om både elektroder och batterier måste bytas efter att den använts beror på modell.

SERVICEAVTAL

Många leverantörer erbjuder serivceavtal av olika nivåer och kan vara bra att ha för många men det är ändå innehavaren som ansvarar för sin hjärtstartare, precis som en bilägare är ansvarig för sin bil trots både service och besiktning. Därför är det viktigt att ha rutiner för tillsyn av sin hjärtstartare.

FÖRSÄKRING

Det finns några försäkringslösningar för hjärtstartare ute på marknaden. De flesta försäkringar kräver att den försäkrade produkten förvaras på sådant sätt att den inte kan stjälas. BFHS har därför tagit fram en försäkringslösning som medlemar i BFHS kan teckna för sina kunder. Det har nu också dykt upp fler försäkringslösningar för hjärtstartare. Fråga däför din leverantör om försäkring, den ska godkänna att du placerar din hjärtstartare utomhus men i larmat skåp.

UTBILDNING

Även om du får använda en hjärtstartare utan utbildning så rekommenderarvi alltid praktisk träning i handhavandet av en hjärtstartare.Hjärt-lungräddning görs alltid även om du har tillgång till hjärtstartare ochom du har tränat på momenten kommer du att vara bättre förberedd i händelse av ett plötsligt hjärtstopp. Läs mer om varför hjärt-lungräddning är så viktigt här.