STANDARDEN HJÄRTSÄKER ZON SS 28 00 00:2015

Standarden Hjärtsäker zon ger råd, riklinjer och rekommendationer för tex placering, skyltning, tillsyn, underhåll, utbildning mm kring hjärtstartare. Detta för att rutiner, agerande och hjärtstartare ska fungera optimalt den dagen hjärtstartaren behövs i ett skarpt läge. Tyvärr händer det för ofta det vid ett plötsligt hjärtstopp funnits hjärtstartare men omgivningen har inte kännt till att den finns eller så har batterier blivit gamla, vilket lett till att hjärtstartare inte fungerat i skarpt läge. Genom att följa standarden Hjärtsäker zon har man de bästa förutsättningar för att allt ska fungera när ett hjärtstopp väl inträffar.

KRITERIER FÖR STANDARDEN HJÄRTSÄKER ZON

Förutom att personal på en Hjärtsäker zon vet var hjärtstartaren finns, kan hjärt-lungräddning med hjärtstartare så har de också regelbunden tillsyn över sin hjärtsartare och en underhållsplan för byte av elektroder och batteri.  

En plats som uppfyller kriterierna för standarden Hjärtsäker zon:

  • Har god beredskap och larmrutiner för omhändertagande av hjärtstopp
  • Har hjärtstartare installerade
  • Larm och hjärt-lungräddning kan ske inom 1 minut från att misstänkt hjärtstopp konstaterats
  • Kan ge en defibrilleirng inom 3 minuter från att misstänkt hjärtstopp konstaterats
  • Hjärtstartare är registrerade på Sveriges hjärtstartarregister
  • Har rutiner för tillsyn och underhåll av hjärtstartare
  • Årlig repetition av hjärt-lungräddning

TILLGÄNGLIGHET OCH RUTINER

Standarden ställer krav på såväl tillgänglighet som att det finns rutiner för tillsyn och underhåll men också rutiner för att larm och kunskap i hjärt-lungrädnding.  

TILLGÄNGLIGHET

För att en hjärtstartare ska komma till nytta ska den vara tillgänglig. En hjärtstartare som är inlåst och som inte är registrerad i Sveriges hjärtstartarregister har mycket har mycket mindre sannolikhet att komma till användning än den som är tillgänglig, skyltad och registrerad.

BEREDSKAP

Beredskapen består i att personalen på plats ska känna igen ett plötsligt hjärtstopp, förstå att larm till 112 och hjärt-lungräddning ska ske inom 1 minut och hjärtstartare ska vara tillgänglig inom 3 minuter.

Repetition av hjärt-lungräddning ska göras årligen för att bibehålla kompetensen och för att kvaliteten på hjärt-lungräddning ska vara så bra som möjligt.

På vissa platser kan det vara aktuellt att även ha larm till tex vaktcentral eller intern första hjälpen-grupp.

TILLSYN OCH UNDERHÅLL

Hjärtstartaren kräver minimallt med underhåll och många leverantörer erbjuder service som kan se lite olika ut. En del ringer för att stämma av hur det ser ut hos er och andra kommer ut en gång under året för att tillse att elektroder och batteri är ok. Innehavare av hjärtstartare behöver ändå ha en regelbunden tillsyn av hjärtstartaren, Man kontrollerar då att den finns kvar och är hel, att statusindikator visar att batterier inte blivit gamla eller att någon brutit elektrodernas förpackning.  Kontrollera även att sax, rakhyvel och andra eventuella tillbehör finns kvar.

FÖR DIG SOM VILL BLI EN HJÄRTSÄKER ZON

Prata med din leverantör av utbildning i hjärt-lungräddning och hjärtstartare, de kan hjälpa dig att bli en hjärtsäker zon. Alla utbildare som är certifierade instruktörer från HLR-rådet kan ge er ett intyg där er verksamhetsansvarig intygar att ni följer kraven i standarden Hjärtsäker zon.

LÄNKAR OCH DOKUMENT