HJÄRTSTARTARE I BOSTADSOMRÅDEN

Hjärtstartare i bostadsområden är alltid en klok investering. I Sverige drabbas uppskattningsvis 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp varje år, av dessa överlever bara ca 600.
70% av alla hjärtstopp inträffar i hemmet, där det idag sällan finns hjärtstartare. De flesta hjärtstartare finns idag på arbetsplatser och allmänna platser såsom köpcentrum, flygplatser mm.
Om en person som drabbats av ett hjärtstopp kan få en strömstöt från en hjärtstartare inom tre minuter så överlever ca 70% av dessa.

Därför är det klokt att ha hjärtstartare i bostadsområden så att behandling kan påbörjas innan ambulans anländer. Idag är medeltid för ambulans att komma fram ca 12 minuter i Sverige. Den drabbade har större chans att klara ju snabbare en stömstöt kan ges.
Läs mer om hjärtstopp här.

PLACERING OCH TILLGÄNGLIGHET

Hjärtstartaren bör placeras på en central plats som alla kan nå utan koder eller nycklar eftersom det alltid är en stressad situation och det är kort om tid. Det kan vara i en trappuppgång, en husfasad eller annan lämplig placering. Ibland kan flera hjärtstartare behövas. En del områden har valt att ha hjärtstartaren i ett varmt uthus med fönster och yxa utanför för att slå sönder fönstret i det fall hjärtstartaren skulle behövas.

FÖRVARING

Hjärtstartaren bör förvaras i ett larmat skåp och om den placeras utomhus vilket är det allra bästa så måste den placeras i ett skåp med värme. Det finns ett flertal modeller på marknaden. Hjärtstartaren ska skyddas från damm, kyla och värme.

SKYLTNING

I hjärtstartarens direkta närhet ska en nödskylt för hjärtstartare sättas upp så att den syns på så långt avstånd som möjligt. Ibland kan informationsaffischer också sättas upp.

REGISTRERA

Registrera er hjärtstartare i Sveriges hjärtstartarregister, så blir den synlig för SOS Alarm och sms-livräddare.
Sveriges hjärtstartarregister

TILLSYN OCH UNDERHÅLL

Hjärtstartare kräver ytterst lite underhåll, batteri och elektroder ska bytas med jämna mellanrum, hur ofta beror på märke och modell, välj alltid tillverkarens rekommendationer. Oavsett om ni har ett serviceavtal med er leverantör för utbyte av elektroder och batteri så bör ni titta till er hjärtstartare regelbundet för att säkerställa att allt är ok. Läs mer om tillsyn och underhåll här.

FRIVILLIGA LIVRÄDDARE   

I Sverige finns två utbyggda system för frivilliga livräddare som får larm när det kommer in ett larm om ett misstänkt hjärtstopp till SOS Alarm. SOS Alarm kan då aktivera larm till frivilliga som finns i närheten. För att bli frivillig livräddare ska man ha gått kurs i hjärt-lungräddning. Tyvärr har inte hela Sverige täckning av dessa system. Besök respektive systems hemsida för mer information om var de finns och hur de fungerar.
SMS-livräddare
Mobilraddarna

UTBILDNING

Även om hjärtstartare är ytterst enkla att använda så rekommenderas alltid att gå kurs i hjärt-lungräddning där ni också lär er att hantera en hjärtstartare.
På kursen lär ni er:

  • Att känna igen ett hjärtstopp
  • Vad ni ska tänka på vid larm till SOS Alarm
  • Hur ni ska göra hjärt-lungräddning
  • Hur ni ska använda en hjärtstartare
  • Vad ni ska göra om personen vaknar till liv
  • Hur ni lägger personen i stabilt sidoläge

En kurs i hjärt-lungräddning går också igenom hur man ska agera om någon sätter i halsen.
Läs mer om utbildning här.

Våra medlemsföretag hjälper er gärna med tips och råd, ni hittar dem här.